W Bodzentynie historycy dyskutowali o dziejach regionu świętokrzyskiego

W dniu 25 maja 2016 r. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie odbyła się konferencja naukowa studencko-doktorancka pod tytułem: „Bitwy i potyczki w regionie świętokrzyskim w XIX i XX wieku”.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Miasto i Gminę Bodzentyn, Miejsko – Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz Społeczną Radę Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn. Funkcję sekretarza konferencji pełnił Tomasz Świątkowski, student IH UJK i mieszkaniec Bodzentyna, który z wielkim zaangażowaniem pomagał w jej zorganizowaniu.

Zgromadzonych przywitał Burmistrz Dariusz Skiba, który podziękował organizatorom za kolejną inicjatywę promującą i przybliżającą przeszłość regionu świętokrzyskiego. Głos zabrali również dr Edyta Majcher-Ociesa z Instytutu Historii UJK oraz Marcin Sikorski Dyrektor Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie. Zwracając się do uczestników podkreślili znaczenie takich spotkań w budowaniu patriotycznej pamięci zbiorowej mieszkańców.

Prof. Urszula Oettingen, witając przybyłych, wspomniała o roli Bodzentyna jako miasta, które ze względu na swoją bogatą historię jest jak najbardziej odpowiednim miejscem do podejmowania działań przypominających dzieje walk narodowowyzwoleńczych w regionie. W wykładzie wprowadzającym mówiła o miejscach pamięci z lat I wojny światowej na ziemi świętokrzyskiej.

W obradach wzięli udział studenci, doktoranci i pracownicy Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Referaty wygłosili: mjr dr Tadeusz Banaszek, dr Marek Jedynak, Ewa Kołomańska, Iwona Pogorzelska, Tomasz Świątkowski, Katarzyna Borkowska, Łukasz Wołczyk, Weronika Koza, Dominik Flisiak, Michał Brzoza, Irena Jankowska. Wygłoszone referaty dotyczyły m.in. powstania styczniowego, rewolucji 1905-1907 r., I i II wojny światowej, działań partyzanckich w latach 1943-1944. Konferencji towarzyszyła wystawa prac graficznych studenta IH UJK Michała Lisowskiego, nawiązujących tematycznie do prezentowanych wykładów.

W konferencji licznie uczestniczyła młodzież szkolna, mieszkańcy miasta i gminy, radni, pasjonaci historii. Konferencja była ważnym wydarzeniem, a zarazem jak zapowiedzieli organizatorzy pierwszą z cyklu zaplanowanych na następne lata. Takie coroczne spotkania będą dla młodych naukowców okazją zaprezentowania swojego dorobku i jednocześnie lekcją historii dla lokalnej społeczności.

 

Urszula Oettingen