Uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśnej w Archiwum Państwowym w Kielcach

Ważną rolę w edukacji dzieci i młodzieży pełnią instytucje o charakterze kulturalno-oświatowym i naukowym. W dniu 16 maja 2016 r. uczniowie  Szkoły Podstawowej w Leśnej wraz z nauczycielami: Magdaleną Rozumek, Aleksandrą Mendak, Anną Telką-Maciejską, ks. Adamem Bałchanowskim odwiedzili Archiwum Państwowe w Kielcach.

Uczniowie w ramach kilkugodzinnych warsztatów z cyklu „Archiwa rodzinne” wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników archiwum: Paulinę Kraskę i Bartłomieja Gierasimowicza.  Zajęcia rozpoczęła prof. Urszula Oettingen, z inicjatywy której wspólnie z Dyrektorką Szkoły w Leśnej Beatą Kózką zorganizowany został wyjazd.

W pierwszej części  uczniowie wysłuchali prelekcji o roli archiwum jako instytucji  powołanej do gromadzenia, zabezpieczania i udostępniania materiałów archiwalnych. Na przykładzie akt wsi Leśna mogli zobaczyć jak wyglądają dokumenty i jakich spraw  dotyczą.

Uczestnicy warsztatów obejrzeli pismo z 1936 r. mówiące o planach budowy szkoły w Leśnej, Dziennik Szkoły Ludowej w Leśnej z lat 1915/1916, Rejestr mieszkańców wsi Leśna-Stara Wieś, Podkonarze i Kamienna Góra z lat 30. XX wieku. Ta ostatnia księga wielkich rozmiarów wzbudziła największe zainteresowanie. W niej można było odnależć nazwiska krewnych uczniów biorących udział w spotkaniu.

Dzieci dowiedziały się czym zajmuje się genealogia – nauka pomocnicza historii badająca więzi rodzinne między ludźmi. Pod kierunkiem prowadzących uczyły się jak stworzyć drzewo genealogiczne swojej rodziny, jak zbierać informacje, o co pytać rodziców i dziadków.

W drugiej części warsztatów uczniowie zwiedzali magazyny, gdzie przechowywane są  materiały archiwalne; dowiedzieli się jak skanować dokumenty, w jaki sposób je konserwować. Próbowali specjalnymi gumkami czyścić zabrudzone akta. Zobaczyli również jak czerpie się papier, służący do uzupełniania ubytków w dokumentach.

Na końcu wszyscy otrzymali upominki oraz pomoce pokazujące jak zrobić drzewo genealogiczne oraz dyplomy poświadczające udział w zajęciach: „Archiwum Państwowe źródłem poznania genealogii i historii rodziny”.

Spotkanie było niezwykłą lekcją, podczas której podkreślano znaczenie źródeł archiwalnych w odtwarzaniu historii państwa, społeczności lokalnych, ale też rodów i rodzin.

Szczególne słowa podziękowania należą się pracownikom archiwum, którzy z wielkim zaangażowaniem objaśniali zasady funkcjonowania tej ważnej dla kultury narodowej instytucji.

Urszula Oettingen

 

Autorzy fot. Urszula Oettingen, Iwona Pogorzelska