Ziemia bodzentyńska w obiektywie – ludzie, przyroda, zabytki

Zaproszenie1

W  Muzeum  Zabawek  i  Zabawy  w  Kielcach  od  15  maja  do  31 sierpnia 2014 r., będzie można oglądać  wystawę  fotograficzną  ,,Ziemia bodzentyńska w obiektywie  – ludzie, przyroda, zabytki”.

 

 

           Na  wystawie  zwiedzający  obejrzą  zdjęcia  z  konkursu fotograficznego „Ocalić od zapomnienia. Gmina Bodzentyn w czterech porach roku (ludzie, przyroda, zabytki)” oraz warsztatów fotograficznych „Kościół w Bodzentynie…w nowej odsłonie”, zorganizowanych w 2012 i 2013 r. przez  prof. Urszulę Oettingen – Prezesa Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna, Andrzeja Dębickiego – Radnego Okręgu Leśna-Siekierno Miasta i Gminy Bodzentyn, ks. dr. Leszka Sikorskiego – Proboszcza Parafii Bodzentyn, Szkołę Podstawową w Leśnej. W roli ekspertów uczestniczyli dr Piotr Rosiński – Prezes Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki i artysta fotografik Antoni Myśliwiec – członek Okręgu Świętokrzyskiego Związku Polskich Artystów Fotografików.

          Celem   konkursu było    umożliwienie    fotografującym    uczniom    zaprezentowanie    swoich umiejętności,  upowszechnienie  i  popularyzacja  fotografii  jako  dziedziny sztuki, ukazanie piękna ziemi świętokrzyskiej, ludzi, przyrody, zabytków.  

           W  konkursie wzięły udział dzieci i młodzież ze szkół w Leśnej, Wzdole Rządowym, Woli Szczygiełkowej, Świętej Katarzynie i Bodzentynie.

         Uroczyste zakończenie czterech etapów konkursu i warsztaty odbyły się przy pomocy Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie.

           W trakcie konkursu i warsztatów wykonano ponad 1200 fotografii, z czego ok. 120 nagrodzonych i wyróżnionych przez jury znalazło się na obecnej wystawie.

           Fotografie,   które    zajęły   1   miejsce opublikowano  w  czasopiśmie  ,,Świętokrzyskie” wydawanym   przez   Wojewódzką   Bibliotekę   Publiczną  im.  Witolda  Gombrowicza  w  Kielcach.

           Nagrodzone  i  wyróżnione  prace  zostały  wystawione na wystawie w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury i Turystyki oraz w Kościele Parafialnym w Bodzentynie. Można je również oglądać na stronie Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna: www.siekierno.pl

          Współorganizatorem wystawy jest Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna, mające swoją siedzibę w Siekiernie-Podmieściu, inicjator wielu działań na terenie gminy Bodzentyn. Stowarzyszenie współdziała aktywnie z wieloma instytucjami. W zakresie utrwalania pamięci historycznej współpracuje m.in. ze studentami Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Związkiem Strzeleckim „Strzelec” z Suchedniowa.

           W  2012  r. Stowarzyszenie  rozpoczęło  projekt ,,Wspólnie   piszemy   książkę   o   dziejach Siekierna  i okolic”. W jego ramach zorganizowało z  Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie praktyki dla studentów.

           Jak mówi Urszula Oettingen, Siekierno –  to  urocza  wieś  w  Górach  Świętokrzyskich, to  metafora  Polski, Mała Ojczyzna,  a  zarazem  cała  Polska  ze  swoją  historią,  kulturą,  zabytkami,  ludźmi,  krajobrazem. Połączyła  nas  miłość  do  Siekierna  i  regionu  Świętokrzyskiego. Naszą  misją  jest  ocalenie  od zapomnienia  historii  wsi  i  okolicy,  podejmowanie działań w sferze  nauki,  oświaty,  kultury,  sztuki,  ekologii, krajoznawstwa i turystyki. Temu celowi mają służyć różnorodne inicjatywy, w tym promowanie walorów przyrodniczo-kulturowych Siekierna i ziemi bodzentyńskiej. 

 

Plakat