Kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków – Kielce 1 listopada 2013 r.

Wśród osób biorących udział w kweście na ratowanie zabytków kieleckich nekropolii w 2013 r. byli Urszula Oettingen – profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna, od 1993 r. pierwsza organizatorka kwest na renowację zabytkowych cmentarzy w regionie świętokrzyskim; st. bryg. Krzysztof Janicki – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, bryg. Robert Sabat –  Zastępca Komendanta Miejskiego.

Kielecka straż pożarna działająca od 1873 r. jest jedną z najstarszych na ziemiach polskich. W bieżącym roku obchodzi 140. rocznicę swojego powstania. Kieleccy strażacy pamiętają o swoich zmarłych kolegach. Porządkują ich groby, biorą udział w corocznych kwestach.

Na kieleckich cmentarzach spoczywają osoby będące we władzach straży i zwykli ochotnicy. Wśród nich są Karol Reichelt – pierwszy naczelnik straży, Antoni Jastrzębski – naczelnik,  Józef Czarniecki – naczelnik, Edward Karsch – naczelnik straży przez prawie 30 lat, Ksawery Franciszek Sieklucki, Józef Dunin, Wiktor Jaroński, Alfons Welke, Wincenty Gąsiorowski, Władysław Leydo, Karol Wolski, Julian Kasperski, Eustachiusz Niklass, Ludwik Jakubowski, Ryszard Rudnicki, Józef Sieradzki, Stefan Maj – zmarły w 2012 r.

Pamiętamy o nich i wielu innych kieleckich druhach przez wiele lat pilnujących bezpieczeństwa miasta i jego mieszkańców.

                                                                                                       Urszula Oettingen

 

Autor fotografii: Mirosław Oettingen