Narodowe Święto Niepodległości w Leśnej i w Siekiernie

Z okazji 94. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 10 listopada 2012 r. w Szkole Podstawowej w Leśnej odbyła się podniosła uroczystość. Jej organizatorami byli Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Leśnej, Radny okręgu Leśna-Siekierno, Sołtys wsi Leśna oraz Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna.

Przed południem w Bodzentynie przedstawiciele Stowarzyszenia oraz Radny okręgu Leśna-Siekierno złożyli na mogile Nieznanego Żołnierza oraz pod tablicą poświęconą Józefowi Piłsudskiemu kwiaty i zapalili znicze. Nie zapomnieli również o poległych w latach I wojny światowej spoczywających na cmentarzu przy ul. Suchedniowskiej. Pochowano tu żołnierzy armii niemieckiej, austro-węgierskiej i rosyjskiej. To miejsce symbolizuje walkę Polaków, którzy ubrani w mundury armii państw zaborczych ginęli nieraz w bratobójczej walce.

Na uroczystość przybyli Wiceburmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Mariusz Kozera, Przewodniczący Rady Dariusz Świetlik, radni Małgorzata Tusień, Jadwiga Dulęba, Jan Zygadlewicz, Leszek Wnętrzak, Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Danuta Skrzeczyna, kierownik Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie Stanisław Krogulec, komendant Związku Strzeleckiego z Suchedniowa Daniel Woś, sołtys wsi Kamionka i Podmielowiec Danuta Wilkosz, przedstawicielki zespołu „Leśnianie” i mieszkańcy okolicznych wsi.

Przybyłych przywitała Dyrektorka szkoły Anna Szafraniec. Następnie odśpiewano Hymn Narodowy. W pierwszej części uroczystości wystąpiły dzieci ze szkoły, które przedstawiły widowisko słowno-muzyczne poświęcone drodze Polaków do wolności. Na tle patriotycznej scenografii dzieci śpiewały narodowe pieśni i deklamowały wiersze. Program ten nagrodzony rzęsistymi oklaskami przygotowany został pod kierunkiem nauczyciela historii Piotra Gajka. Natomiast w przygotowaniu budynku szkoły na uroczystość pomogły panie z obsługi Halina Haba i Bogusława Milanowska.

Kolejną część poprowadził radny okręgu Leśna-Siekierno Andrzej Dębicki. W swojej wypowiedzi nawiązał do trzech ważnych wydarzeń, które wpłynęły na odzyskanie i utrwalenie wywalczonej w 1918 r. niepodległości, a mianowicie walki o Lwów, Powstania Wielkopolskiego i powstań śląskich. W pokazie multimedialnym wysłuchano pieśni poświęconych walkom o wolność i granice państwa polskiego.

Po krótkiej przerwie na poczęstunek wszyscy zebrani otrzymali śpiewniki i odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Tę część prowadziła dr Urszula Oettingen prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna,  wraz ze Zdzisławem Rafałem Rakiem, który przygotował oprawę muzyczną do wykonywanych utworów. Należy przypomnieć, że pan Zdzisław Rak z Tarnowa już kilkakrotnie uczestniczył w uroczystościach organizowanych w Siekiernie i w Leśnej wzbudzając podziw swoją grą i śpiewem. Dzięki niemu wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, turystycznych, ludowych stało się zwyczajem w trakcie imprez organizowanych z okazji rocznic patriotycznych i spotkań o  charakterze kulturalno-oświatowym.

Na zakończenie głos zabrali Wiceburmistrz Mariusz Kozera i Przewodniczący Rady Dariusz Świetlik dziękując organizatorom za kolejne spotkanie przypominające miejscowej społeczności o ważnych datach w polskim kalendarzu historycznym.

                                                                        Urszula Oettingen

                                                    Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna