Prof. Urszula Oettingen nominowana do nagrody „Działanie na Rzecz Polskiej Pamięci Historycznej”

image1Podczas uroczystej gali w Centrum Kongresowym Targi Kielce, 27 kwietnia 2018 r. po raz dwunasty w historii wręczono Nagrody Wojewody „Laur Świętokrzyski 2017”. Prof. Urszula Oettingen otrzymała nominację do Nagrody Wojewody Świętokrzyskiego w kategorii: „Działanie na Rzecz Polskiej Pamięci Historycznej” i tym samym znalazła się jako jedna z czterech osób w gronie nominowanych. Wśród tej grupy byli również Robert Mazur dowódca Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich, Gmina Koprzywnica i prof. Adam Massalski, który otrzymał główną nagrodę.

Statuetki i dyplomy wręczała laureatom wojewoda Agata Wojtyszek. Przed ogłoszeniem wyników podkreślano, że już sama nominacja do „Laura Świętokrzyskiego” to wyróżnienie dla tych, którzy wnoszą wkład w rozwój i promocję regionu oraz przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku ziemi świętokrzyskiej nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen z wykształcenia historyk od blisko 30 lat prowadzi działalność w dziedzinie opieki nad dobrami kultury i utrwalania pamięci historycznej. W 1993 r. jako pierwsza w regionie rozpoczęła prowadzenie kwest na ratowanie zabytków kieleckich nekropolii, co dało przykład do podejmowania takich akcji w wielu miejscowościach. Służyła swoją wiedzą  przy renowacji i wznoszeniu obiektów w miejscach pamięci narodowej. Promuje region świętokrzyski dzięki swoim publikacjom, organizowaniu i wspieraniu przedsięwzięć w sferze kulturalno-oświatowej.

Prof. Urszula Oettingen mieszka w Siekiernie-Podmieściu. Jest Prezesem Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna. Od 2010 r. działa na terenie miasta i gminy Bodzentyn. W 2017 r. była inicjatorką i współorganizatorką wielu wydarzeń pokazujących ważne fakty i postaci z historii ziemi bodzentyńskiej.

Nominacja jest wyrazem docenienia Jej aktywności w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego oraz pamięci historycznej, a zwłaszcza promocji swojej Małej Ojczyzny.

 

                                                                                                             Elżbieta Firlet

Fot. Mirosław Oettingen