Spotkanie opłatkowe Społecznej Rady Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn

image1W dniu 14 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie opłatkowe członków Społecznej Rady Kultury Miasta i Gminy Bodzentyn i zaproszonych gości. W trakcie spotkania Pani prof. Urszula Oettingen Przewodnicząca Społecznej Rady Kultury złożyła zebranym życzenia świąteczne. Jako historyk przypomniała o ważnej roli Świąt Bożego Narodzenia w kształtowaniu świadomości narodowej. W okresie zaborów, walki o wolność Ojczyzny, zwłaszcza w latach I i II wojny światowej, niosły one patriotyczne przesłanie wytrwania i nadziei.

Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, składając życzenia podkreślił znaczenie działań społecznych dla rozwoju i promocji miasta i gminy. Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Bodzentyn Wojciech Kózka mówił o Świętach Bożego Narodzenia jako tych, które są czasem spokoju, zwrócenia się do rodziny i najbliższych.

Głos zabrał również Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Marcin Sikorski. Życzył zgromadzonym dalszej dobrej współpracy w zakresie przedsięwzięć kulturalnych. Później po odmówieniu modlitwy składano sobie życzenia dzieląc się opłatkiem, śpiewano kolędy przy świątecznym stole, rozmawiano o planach na przyszły rok.

Wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Bodzentyn pogodnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku

życzy w imieniu Społecznej Rady Kultury

Urszula Oettingen

 

Fot. Urszula i Mirosław Oettingen