Studenci Politechniki Świętokrzyskiej na plenerze rysunkowo- -malarskim w Bodzentynie

Bez tytułuW ramach praktyk studenckich w bieżącym roku studenci II roku studiów inżynierskich  kierunku architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej spędzą tydzień w Bodzentynie. W pierwszym dniu grupa licząca 10 osób pod opieką prof. Waldemara Kozuba wzięła udział w spotkaniu w Urzędzie Miasta i Gminy.

Studentów przywitał Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Marcin Sikorski Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki. Następnie głos zabrała prof. Urszula Oettingen Przewodnicząca Społecznej Rady Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn,  która mówiła o historii miasta i jego zabytkach. Witold Comber artysta plastyk przypomniał postać wielkiego polskiego malarza Józefa Szermentowskiego, artysty urodzonego w Bodzentynie. Wspomniano także o innych bodzentyńskich twórcach jak Józef Fąfara „Fąfarski” i Stanisław Wójcikowski.

Większość studentów, w tym dwie osoby z Ukrainy, po raz pierwszy odwiedziła Bodzentyn, ale jak się okazało gościmy również studentkę pochodzącą ze Wzdołu Rządowego.
Studenci będą rysować i malować historyczne fragmenty i obiekty naszego miasta, małą architekturę, urokliwe zakątki  i wnętrza krajobrazowe. Prace oprócz wartości artystycznych będą miały walor dokumentacyjny.

W tym roku studenci  architektury realizują swoje praktyki w Sandomierzu, Klimontowie na ziemi sandomierskiej, na terenie powiatu kazimierskiego (Cudzynowice) i w Bodzentynie.

Uroczyste zakończenie pleneru wraz z wystawą  prac odbędzie  się w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie w sobotę 15 lipca o godz. 11.00. Również w tym dniu nastąpi ogłoszenie wyników konkursu zorganizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie oraz Katedrę Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach na opracowanie koncepcji rewitalizacji strefy zabytkowej w Bodzentynie obejmującej zespół Pałacu Biskupów Krakowskich wraz z przyrodniczym otoczeniem. Prace konkursowe będą prezentowane w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie.

Wspólne działania dotyczące miasta i gminy jako obszaru o wartościach historyczno-przyrodniczych, ośrodka kulturalnego i turystycznego są wyrazem zawartego porozumienia o współpracy pomiędzy obydwoma instytucjami reprezentowanymi przez JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr. hab. inż. Wiesława Trąmpczyńskiego i mgr. inż. Dariusza Skibę Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn.

Urszula Oettingen

Fot. Urszula Oettingen