W Gminie Bodzentyn – miejsca pamięci narodowej

DSC_0040 — kopiaNa terenie Miasta i Gminy Bodzentyn znajduje się około 30 miejsc pamięci narodowej z okresu Powstania Styczniowego, I i II wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej;  kilkadziesiąt mogił na cmentarzach parafialnych w Bodzentynie i we Wzdole Rządowym.

Pomniki, krzyże, mogiły zapisane w pejzażu miasteczek i wsi  wskazują na  tych co odeszli, oddając życie w imię wolności Ojczyzny. Za poległych i walczących będziemy modlić się w czasie uroczystych nabożeństw w kościołach. Pamięć o polskich bohaterach kultywowana jest przez miejscową społeczność, o czym świadczą organizowane uroczystości i wydarzenia o charakterze patriotycznym.

Postaci i walki Powstania Styczniowego upamiętnia symboliczna mogiła powstańców 1863 r. oraz nagrobek z tablicą poświęconą Stanisławowi Zygadlewiczowi na cmentarzu parafialnym w Bodzentynie, krzyż w miejscu powieszenia przez Rosjan Stanisława Zygadlewicza w polach za cmentarzem, tablica 150. rocznicy wybuchu powstania na Rynku Górnym w Bodzentynie; mogiła powstańca 1863 r. w Świętej Katarzynie, miejsca obozowisk powstańczych w lasach koło Woli Szczygiełkowej.

Wyjątkowego wymiaru w nawiązaniu do kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości nabierają miejsca związane z Józefem Piłsudskim, walkami w latach I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. Są to: cmentarz z I wojny światowej 1914-1915 r. w Bodzentynie, mogiła Antoniego Pałysiewicza poległego w 1919 r. i płyta Nieznanego Żołnierza wojny polsko-bolszewickiej przy ul. Kieleckiej w Bodzentynie, tablica upamiętniająca pobyt Józefa Piłsudskiego 30 i 31 października 1914 r. w Bodzentynie, tablica Marszałka Józefa Piłsudskiego Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Bodzentyn w budynku Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn, tablica poświęcona pobytowi  Józefa Piłsudskiego i jego żołnierzy w Świętej Katarzynie 31 października 1914 r. w Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej, tablica upamiętniająca 100. rocznicę odzyskania niepodległości w Szkole Podstawowej im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym.

Miejsca poświęcone żołnierzom Armii Krajowej to: pomnik żołnierzy Armii Krajowej Okręgu „Jodła” poległych na Wykusie w 1943 r. przy kościele w Bodzentynie,  krzyż w miejscu zgrupowania i ostatnich walk oddziału AK „Jędrusie” w 1944 r. w Sieradowicach, pomnik żołnierzy oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” w Wilkowie. Na Wykusie: kapliczka Matki Boskiej Bolesnej żołnierzy Armii Krajowej, grób mjr. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta”, pomnik żołnierzy AK z Grupy Warszawskiej ze Zgrupowania „Ponurego” i „Nurta” poległych 28 października 1943 r.; przy drodze na Wykus mogiła symboliczna Ludmiły Bożeny Stefanowskiej „Zjawy”; na Wzgórzu św. Barbary pomnik poświęcony żołnierzom kampanii wrześniowej 1939 r., którzy w tym miejscu na początku okupacji niemieckiej składali przysięgę na wierność Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, a potem służyli w Oddziale „Wybranieckich” i 4 Pułku Piechoty Legionów AK; tablica upamiętniająca por. Franciszka Sadzę w szkole podstawowej we Wzdole Rządowym.

W Podgórzu o pierwszym zorganizowanym oporze przeciwko Niemcom po klęsce wrześniowej przypomina pomnik mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” oraz żołnierzy Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego.

Okres II wojny światowej zapisał się w historii ziemi bodzentyńskiej tragicznie. Mówią o tym: mogiła pomordowanych przez Niemców w maju w 1943 r. w Dąbrowie Dolnej, pomnik ofiar niemieckiej zbrodni  w 1943 r. w Woli Szczygiełkowej, mogiła zamordowanych przez Niemców mieszkańców Dąbrowy Górnej w maju 1943 r., krzyż upamiętniający zamordowanych przez Niemców mieszkańców Siekierna-Przedgrab w 1943 r. w Siekiernie, pomnik pomordowanych w maju 1943 r. w Psarach Podlesiu, pomnik pomordowanych w czerwcu 1943 r. przez Niemców i dwie mogiły w Świętej Katarzynie, mogiła pomordowanych mieszkańców wsi Kapkazy i Wiącka w kwietniu 1943 r. oraz Klonowa w lipcu 1943 r. na cmentarzu we Wzdole Rządowym, pomnik upamiętniający rozstrzelanie przez Niemców mieszkańców Wzdołów 11 kwietnia 1943 r., mogiła pomordowanych przez Niemców 1 czerwca 1943 r. na cmentarzu parafialnym w Bodzentynie, tablica poświęcona mieszkańcom Bodzentyna i okolic rozstrzelanym przez Niemców w latach 1943-1944 na płn. stoku wzgórza zamkowego w Bodzentynie, pomnik mieszkańców Wzdołu Rządowego i okolic poległych i pomordowanych w walce o Niepodległość Polski w latach 1939-1945 w Starej Wsi.

W dniu 11 listopada w 101. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości członkowie Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna umieszczą w miejscach pamięci biało-czerwone kokardy. Pamiętajmy o Wszystkich, którzy walczyli o wolną Polskę!

Urszula Oettingen

Fot. Urszula Oettingen