W Gminie Bodzentyn – Pamięć o wojnie obronnej Polski w1939 r.

W 2020 r. przypada 81. rocznica wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 r. hitlerowskie Niemcy, bez formalnego wypowiedzenia wojny, zaatakowały Państwo Polskie.

W odpowiedzi na atak Prezydent  Ignacy Mościcki wydał dekret, w którym wezwał naród polski do obrony przed najeźdźcą. Armia polska osamotniona walczyła bohatersko o budynek Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku, pod Mławą, Wizną („Polskie Termopile”), nad Bzurą,  broniąc się na Westerplatte od 1 do 7 września, prowadząc walki w obronie Warszawy do 28 września 1939 r. Wśród broniących Westerplatte byli żołnierze z Kielecczyzny. W 1918 r. roku jednego z nich Stanisława Pokrzywkę z Sieradowic  upamiętniono w naszej gminie poprzez posadzenie dębu wolności.

Punktem przełomowym wojny obronnej Polski okazał się zdradziecki atak Związku Sowieckiego. 17 września 1939 r. Armia Czerwona wkroczyła na tereny Rzeczypospolitej, zajmując jej wschodnie województwa. W ten sposób oba państwa wcieliły w życie swój plan podziału strefy wpływów, dokonując IV rozbioru Polski. Potwierdzeniem tego był Traktat o granicach i przyjaźni zawarty 28 września 1939 r. w Moskwie pomiędzy niemiecką III Rzeszą i Związkiem Sowieckim, nazywany także II Paktem Ribbentrop-Mołotow.

Władze II Rzeczypospolitej opuściły jej terytorium, co dało prawną podstawę do działania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Pozostający w kraju rozpoczęli działalność, której wynikiem było powstanie Polskiego Państwa Podziemnego. Jego instytucje funkcjonowały w pionie cywilnym na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i premierem oraz wojskowym z Naczelnym Wodzem i główną siłą zbrojną Armią Krajową.

Skutki II wojny światowej to ponad 70 milionów ofiar, olbrzymie straty materialne i zmiany geopolityczne na mapie świata, co w dramatyczny sposób dotknęło państwo polskie.

Ustawą z dnia 25 kwietnia 1997 roku dzień 1 września został ustanowiony „Dniem Weterana”. Z kolei ustawa z dnia 14 marca 2014 roku rozszerzyła ten zapis stwierdzając: „Dzień 1 września ustanawia się Dniem Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”.

Na terenie Gminy Bodzentyn znajduje się wiele miejsc pamięci narodowej z okresu II wojny światowej. W przeddzień rocznicy przedstawiciele Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna Urszula, Mirosław i Maksymilian Oettingen zapalili symboliczne znicze przy pomniku w Starej Wsi upamiętniającym poległych i pomordowanych mieszkańców Wzdołu i okolic, na mogiłach zamordowanych w kwietniu i lipcu 1943 r. mieszkańców wsi Klonów, Kapkazy, Wiącka na cmentarzu paraf. we Wzdole-Kolonii;  na Wykusie przy kapliczce – miejscu obozowania oddziałów płk. Jana Piwnika ps. „Ponury”, na mogiłach mjr. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. „Nurt” oraz Ludmiły Bożeny Stefanowskiej ps. „Zjawa”.

Oddajmy hołd Bohaterom Ojczyzny!

                                                                                                 Urszula Oettingen

 

Fot. Urszula i Mirosław Oettingen