W Gminie Bodzentyn – uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśnej-Starej Wsi zwiedzili Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

DSC_0020W ramach projektu „Strażacka Niepodległa” realizowanego przez Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna oraz Szkołę Podstawową w Leśnej-Starej Wsi uczniowie szkoły zwiedzili Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Wycieczka odbyła się dzięki wsparciu i dotacji Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.

Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach położone na Szlaku Zabytków Techniki jest jednym z największych w Europie. W swoich zbiorach posiada ponad 4 tys. eksponatów, związanych z historią pożarnictwa na ziemiach Polski i poza jej granicami.

Uczniowie obejrzeli sikawki konne, sikawki przenośne, sikawki parowe, sikawki ręczne, konne wozy pogotowia, wozy rekwizytowe, autopogotowia pożarnicze, samochody pożarnicze, autodrabiny, motopompy, maski gazowe różnych typów, sztandary straży pożarnych, hełmy m.in. produkowane w latach 30. XX w. w Hucie „Ludwików” w Kielcach.

Jednym z najstarszych eksponatów jest sikawka konna z 1717 r., wyprodukowana w opactwie cysterskim w Henrykowie na Dolnym Śląsku. Sikawkę obsługiwało łącznie około 20 osób, a 40 osób było wyznaczonych do nalewania wody do zbiornika. Tutaj też znajdują się samochody strażackie wyprodukowane w latach 60. XX w. w Fabryce Samochodów Ciężarowych „Star” w Starachowicach.

Zainteresowanie wzbudziła kolekcja mundurów strażackich, w tym mundury bojowe i wyjściowe straży pożarnej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Specjalne miejsce poświęcono 343 strażakom, którzy zginęli podczas akcji ratunkowej po zamachu terrorystycznym 11 września 2011 r .Wspomniano o postaciach szczególnie zasłużonych dla rozwoju polskiego pożarnictwa jak Bolesław Chomicz i Józef Tuliszkowski.

Uczniowie wzięli udział w lekcji muzealnej: Bezpieczny dom, z wykorzystaniem Mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego oraz filmów i bajek edukacyjnych przygotowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie zajęć dowiedzieli się m.in. jak postępować w razie pożaru, jak alarmować straż pożarną oraz przeprowadzić bezpieczną ewakuację.

Zwiedzono wystawę „Strażacka Niepodległa 1919. Krwawiące granice”, na której pokazano pamiątki związane z udziałem strażaków w walce o niepodległość. Duże zainteresowanie wzbudził samochód pancerny „Korfanty” biorący udział w walkach podczas III Powstania Śląskiego w 1921 r. Był to pierwszy z kilku samochodów pancernych zbudowanych na podwoziu niemieckiej ciężarówki w czasie powstania. Wystawę otwarto 13 sierpnia 2019 r. Towarzyszyła jej konferencja naukowa, podczas której wykład wygłosiła m.in. prof. Urszula Oettingen.

Zgromadzony sprzęt z XVIII, XIX i XX wieku pokazuje rozwój techniki pożarniczej, posiada wartości historyczne, w wielu wypadkach też estetyczne. Niektóre eksponaty to swoiste dzieła sztuki, w  dekoracji elementów nawiązujące do gustów artystycznych epoki.

Opiekę nad uczniami pełnili nauczyciele: Barbara Czernikiewicz, Mirosław Rubinkiewicz, Piotr Kita oraz prof.  Urszula Oettingen. W imieniu uczestników serdecznie dziękuję  Dyrektorowi st. bryg. Januszowi Gancarczykowi oraz pracownikom Muzeum za wspaniałe przyjęcie i profesjonalne oprowadzanie. Wycieczka była ważną lekcją historii, pokazującą rolę straży pożarnych w dziejach narodu i Państwa Polskiego.

Urszula Oettingen

Fot. Urszula i Mirosław Oettingen