1 września 2019 roku – 80. rocznica wybuchu II wojny światowej – Pamiętamy

DSC_80281 września 1939 roku Polska została zaatakowana przez Niemcy, a kilkanaście dni później 17 września przez Związek Sowiecki. Rozpoczęła się II wojna światowa.

23 sierpnia 1939 roku podpisany został pakt o nieagresji między Związkiem Sowieckim a III Rzeszą. Porozumienie określało sfery wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej, zakładając rozbiór terytorialny Polski przez oba mocarstwa.

Wojska niemieckie uderzyły na Polskę na całej długości polsko-niemieckiej granicy oraz z terytorium Moraw i Słowacji. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki wydał odezwę, w której wezwał naród do obrony wolności i niepodległości kraju. Pomimo bohaterskiej walki osamotnione Państwo Polskie uległo przemocy wroga.

1 września 1939 roku o godzinie 4.45 niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał Westerplatte, Wojskowej Składnicy Tranzytowej na terenie Wolnego Miasta Gdańska, bronionej przez około 200 żołnierzy pod dowództwem mjr. Henryka Sucharskiego i kpt. Franciszka Dąbrowskiego. Oddziały polskie przez 7 dni broniły placówki przed atakami wroga z morza, lądu i powietrza. Wśród nich byli żołnierze z Kielecczyzny.

Za wywołanie II wojny światowej, która pochłonęła ponad 70 milionów ofiar, spowodowała niewyobrażalne straty materialne i zmiany geopolityczne na mapie świata, w równej mierze odpowiedzialne są Niemcy i Związek Sowiecki.

Ustawą z dnia 25 kwietnia 1997 roku dzień 1 września został ustanowiony „Dniem Weterana”. Z kolei ustawa z dnia 14 marca 2014 roku rozszerzyła ten zapis stwierdzając: „Dzień 1 września ustanawia się Dniem Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”. To wyraz pamięci o walczących o wolność Ojczyzny.

W niedzielę, 1 września w Skarżysku-Kamiennej odbędą się wojewódzkie obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10.30 od zbiórki pododdziałów wraz ze sztandarami pod pomnikiem generała Władysława Sikorskiego. Następnie nastąpi przemarsz uczestników do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, gdzie odbędzie się nabożeństwo w intencji żołnierzy i przekazanie wotum od służb mundurowych w postaci szabli ułańskiej oraz koncert patriotyczny.

II wojna światowa tkwi w świadomości większości Polaków jako najważniejszy moment w historii Polski. Jej skutki są obecne do dnia dzisiejszego.

W dniu tym – 1 września pochylmy się nad wszystkimi, którzy zginęli w walce z niemieckim i sowieckim okupantem na różnych frontach, umierali w niemieckich obozach koncentracyjnych i sowieckich łagrach; nad cywilnymi ofiarami pacyfikacji polskich miast i wsi. Zapalmy znicze pamięci!

Urszula Oettingen

Fot. Urszula Oettingen