W Jeleniowie zasadzono dęby pamięci z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

image1Z inicjatywy Pana Aleksandra Ponikowskiego mieszkańca Bodzentyna oraz Pani Teresy Danielskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeleniowie zasadzono trzy dęby pamięci. Inicjatorzy pochodzą z tej pięknie położonej pod Świętym Krzyżem miejscowości.

Podniosła uroczystość odbyła się 20 kwietnia 2018 r. w wiosennej letniej scenerii. Rozpoczęła się występem uczniów szkoły. W jego trakcie śpiewano narodowe pieśni i przypomniano życiorysy osób, zasłużonych dla życia religijnego i narodowego, którym poświęcono dęby. Są to ks. Rajmund Mateuszczyk (1862-1942), proboszcz parafii Nowa Słupia od 1912 r., zmarły w lipcu 1942 r. w wyniku załamania po niemieckiej egzekucji 31 Polaków na rynku w Nowej Słupi, kiedy towarzyszył skazanym do ostatniej chwili. Bp. Franciszek Jop (1897-1976), ur. w Starej Słupi, biskup pomocniczy sandomierski w latach 1946–1952, potem wikariusz archidiecezji krakowskiej i biskup na Śląsku Opolskim, obrońca polskości i wiary w powojennych latach. Ks. ppłk Walenty Ślusarczyk (1904-1981), jako oficer Wojska Polskiego przyjął w 1933 r. święcenia kapłańskie, w czasie II wojny światowej współdziałał z Armią Krajową, proboszcz w Nowej Słupi, kolekcjoner pamiątek poświęconych walce Polaków o niepodległość, szczególnie Powstaniu Styczniowemu. Swoje zbiory przekazał opactwu cysterskiemu w Wąchocku.

Następnie zebrani, wśród nich uczniowie, nauczyciele i członkowie Rady rodziców udali się w pobliże szkoły, gdzie zasadzono dęby i oznakowano tabliczkami przybranymi w biało-czerwone wstążki. Dęby sadzili Wójt Gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior, ks. Krzysztof Bartochowski proboszcz w Nowej Słupi, dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen i Aleksander Ponikowski przy współudziale Kazimierza Wilkosza, Dyrektor szkoły Teresa Danielska i radna z Jeleniowa Janina Misiurska. Po odmówieniu modlitwy za dusze upamiętnionych patriotów ks. proboszcz poświęcił dęby. Odtąd pod opieką szkoły będą przypominać o ważnych postaciach polskiej historii.

Urszula Oettingen

Fot. Urszula Oettingen, Aleksander Ponikowski