Wielki pożar Bodzentyna w 1917 r.

W 2020 r. minęła 103. rocznica tragicznego pożaru Bodzentyna.  O tym wydarzeniu przypomina tablica odsłonięta w 2017 r. na budynku Szkoły Podstawowej im. Antoniego Wacińskiego przy Rynku Górnym, z inicjatywy Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna.

20 czerwca 1917 r. wybuchł pożar, w czasie których spłonęło ponad 200 nieruchomości, prawie 4 tys. mieszkańców pozostało bez dachu nad głową, zginęło co najmniej kilka osób. Spaleniu uległ kościół Św. Ducha, budynek szkoły, synagoga, przytułek dla biednych, plebania. Poważnie został uszkodzony kościół parafialny.

Pożar odbił się na życiu miasta. Rodziny straciły dorobek swojego życia, nie miały się gdzie schronić, stąd budynki i inne często prowizoryczne pomieszczenia wznoszono szybko z pominięciem przepisów budowlanych, bez przestrzegania zarządzeń przeciwpożarowych. 

Od września do  listopada 1917 r. specjalna komisja z udziałem budowniczego Władysława Pietrzykowskiego i miejscowego sołtysa Józefa Wojciechowskiego dokonała sprawdzenia nowo zbudowanych domów w miejscu spalonych. W zachowanych protokołach stwierdzono, pomimo wcześniejszych uwag i zobowiązań właścicieli posesji, wzniesienie wielu budynków bez zatwierdzonych planów i „fajermurów”. Generalnie w osadzie Bodzentyn 125 właścicieli nieruchomości wybudowało domy wbrew ustawie budowlanej i zostało zobowiązanych do usunięcia nieprawidłowości.                                                                    

W wyniku uchwały parafialnej z dnia 5 sierpnia 1917 r. mieszkańcy parafii Bodzentyn zobowiązali się do pomocy w odbudowie kościoła paraf. w formie robocizny, składek pieniężnych, dostawy drzewa z lasów rządowych, dostarczenia podwód.  Również c. i k. Zarząd wojskowy przyznał dla Dozoru Kościelnego w Bodzentynie drewno na odbudowę spalonego kościoła, przy tym miało być ono obrobione i dowiezione za darmo przez sołtysów wsi należących do parafii Bodzentyn.

Po pożarze na rzecz powstałego Komitetu Ratunkowego w Bodzentynie Generalny Gubernator w Lublinie  przyznał 10 000 koron dla pogorzelców. Ostatecznie dopiero w poł. 1919 r, część tej sumy rozdano bezpośrednio poszkodowanym.

Pożar wpłynął na współczesny wygląd miasta, pozbawiając go historycznie ukształtowanej zabudowy. Tym bardziej powinniśmy pamiętać o tej części dziedzictwa kulturowego, która zachowała się i mówi o przeszłości Bodzentyna.    

                        Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen
                 Prezes
                          Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna

Fot. Urszula i Mirosław Oettingen

 

                                                                   

Tagi: ,