Tag Archives: zamek biskupów krakowskich

Zamek biskupów krakowskich w Bodzentynie – zakończono prace zabezpieczające

image1Prace zabezpieczające tymczasowo mury zamku biskupów krakowskich w Bodzentynie dobiegły końca. W dniu 12 grudnia dokonano ich odbioru, w którym udział wzięli: pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn Justyna Wiśniewska, Jarosław Dziedziński, przedstawiciele firmy JAR-BUD Jarosław Boćkowski prowadzącej prace; ze strony Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Anna Adamczyk, inspektor nadzoru Bogdan Met, kierownik budowy Janusz Wołowiec, dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen. Więcej »

W Bodzentynie – prace ratujące zamek biskupów krakowskich

image1Od trzech tygodni trwają prace zabezpieczające pozostałości zamku biskupów krakowskich w Bodzentynie. Przypomnijmy, że główne środki na ten cel pozyskano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Roboty prowadzone są pod nadzorem archeologa, pracowników gminnych oraz inspektora nadzoru. Ich zakończenie przewiduje się w połowie grudnia bieżącego roku.

Z dnia na dzień pojawiają się drewniane konstrukcje ustawiane na betonowych płytach i utwardzonym terenie, których celem jest podtrzymanie murów, zwłaszcza nadproży otworów okiennych oraz pustych przestrzeni między ścianami budowli. Obszar w najbliższym otoczeniu zamku jest stopniowo grodzony.

Więcej »