Mieszkańcy Miasta i Gminy Bodzentyn uczcili 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Lead     Wołam cię, obcy człowieku

     co kości odkopiesz białe:

     Kiedy wystygną już boje,

     szkielet mój będzie miał w ręku

     sztandar ojczyzny mojej

 

               Krzysztof Kamil Baczyński

 

 

Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 r. w  ramach akcji „Burza” było największym zrywem Armii Krajowej i największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Stanowiło heroiczny akt przeciwko wasalizacji i sowietyzacji Polski. Do walki stanęło ok. 30 tys. Polaków.  Powstańcy bili się bohatersko przez 63 dni.

Na pomoc stolicy podążały oddziały Armii Krajowej z różnych stron kraju, w tym z Kielecczyzny. Powstanie upadło wskutek przewagi sił wroga, zwalczaniu przez jednostki niemieckie i sowieckie oddziałów podążających na pomoc Warszawie, braku należytego wsparcia ze strony aliantów – Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. Uznali oni Polskę za sowiecką strefę wpływów. Po prawej stronie Wisły stały oddziały Armii Czerwonej, które obserwowały biernie rozwój wydarzeń i zagładę walczącej Warszawy.

Podczas walk poległo ok. 18 tys. powstańców i 200 tys. cywilów. Blisko 550 tys. mieszkańców stolicy oraz około 100 tys. osób z miejscowości podwarszawskich zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Miasto niszczone przez oddziały niemieckie legło w ruinie.

1 sierpnia 2016 r. przedstawiciele władz Miasta i Gminy Bodzentyn oraz mieszkańców, dokładnie o Godzinie „W”, spotkali się na Wykusie – miejscu będącym w regionie świętokrzyskim symbolem patriotyzmu i walki o niepodległość. Przy kapliczce Matki Boskiej Bolesnej złożono  kwiaty, zapalono znicze. Zebrani odśpiewali pieśń do słów Andrzeja Gawrońskiego „Więc szumcie nam jodły piosenkę”. Pieśń powstała 11 lipca 1943 r. w czasie uroczystej przysięgi oddziałów partyzanckich Jana Piwnika „Ponurego”.

 

Wiązanki kwiatów złożono na mogile Ludmiły Stefanowskiej „Zjawy”, przy pomnikach żołnierzy Armii Krajowej „Warszawiaków” i oddziału ochrony radiostacji Jana Kosińskiego inspektora „Jacka” – poległych na Wykusie 28 października 1943 r. Mogiły ozdobiono biało-czerwonymi kokardami.

Hołd bohaterom walk o wolność oddali: Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, radni Jolanta Moskwa, Stanisław Chrzęszczyk; Marcin Sikorski Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie; przedstawiciele Społecznej Rady Kultury Miasta i Gminy Bodzentyn: Urszula Oettingen, Antoni Ponikowski, Kazimierz Wilkosz, Witold Comber. Środowisko nauczycielskie reprezentowały Panie Barbara Czernikiewicz i Aleksandra Basa ze Szkoły Podstawowej w Leśnej. W uroczystości udział wzięli również Teresa Comber, Jan Hanssen, Mirosław Oettingen, Maciej Wojtyna z Siekierna-Podmieścia.

W Bodzentynie przy pomniku obok kościoła, upamiętniającym żołnierzy Armii Krajowej Okręgu „Jodła”, okolicznościową mowę wygłosił Burmistrz Dariusz Skiba, który podkreślił znaczenie inicjatyw miejscowej społeczności w kultywowaniu pamięci o polskich bohaterach.

Prof. Urszula Oettingen prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna przypomniała przebieg Powstania Warszawskiego w aspekcie politycznym i militarnym. Maciej Wojtyna wygłosił wiersz autorstwa Andrzeja Gawrońskiego „Weteranom Ponurego”. Postać autora wiersza „partyzanta –literata”, żołnierza oddziału „Ponurego” przypomniał Aleksander Ponikowski.

Następnie udano się pod Grób Nieznanego Żołnierza przy ul. Kieleckiej, gdzie chwilą ciszy uczczono wszystkich, którzy oddali życie w imię miłości Ojczyzny.

Papież Franciszek odwiedzając Polskę powiedział: Pamięć jest najważniejsza – w tej wielkiej historii i w tej lokalnej, w czasie świętym i w życiu codziennym. Ten wyraz pamięci okazali uczestnicy patriotycznego spotkania w 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

Urszula Oettingen

Fot. Urszula Oettingen, Mirosław Oettingen, Archiwum MGCKiT w Bodzentynie