Święto Wojska Polskiego – „Bóg, Honor, Ojczyzna”

LeadJestem żołnierzem. Kocham żołnierkę i byłem tym, któremu los pozwolił w wielkiej wojnie światowej, gdy wielkie, olbrzymie państwa rzuciły na kartę miliony ludzi, miliardy pieniędzy, cały przepych nowoczesnej techniki, któremu los dał szczęście, żem nie miał w imieniu Polski zginąć w tym tłumie, żem wzniósł ubogi, maleńki domek żołnierza polskiego i nad nim postawił i wywiesił sztandar polski.

Józef Piłsudski

 

W dniu 15 sierpnia obchodzimy święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 r., podczas wojny polsko-bolszewickiej. W ten sposób dajemy wyraz pamięci o dziejowym wydarzeniu zwanym też „Cudem nad Wisłą”. To również święto wszystkich obrońców Ojczyzny, którzy od wieków walczyli o jej niepodległość.

Dzień ten to święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Obchody tych dwóch świąt: religijnego i państwowego łączą obronę narodu, jego bytu społecznego z wartościami sakralnymi. Uzewnętrzniają się w słowach: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Pamiętajmy o bohaterach, którzy spoczęli na polskiej ziemi, zapalmy znicze, odmówmy modlitwę przy mogiłach uczestników walk narodowowyzwoleńczych, legionistów, żołnierzy Wojska Polskiego poległych w latach II wojny światowej, Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych.

W dniach 6-12 sierpnia drogą strzelców Józefa Piłsudskiego z Krakowa do Kielc podążają uczestnicy  50. Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej, upamiętniając czyn legionowy w latach I wojny światowej, który rozpoczął się na ziemi kieleckiej w sierpniu 1914 r.

Zatrzymajmy się przy mogile Antoniego Pałysiewicza poległego w 1919 r. na wileńskim froncie i jednocześnie  Grobie Nieznanego Żołnierza przy ul. Kieleckiej w Bodzentynie. Wspomnijmy postać Józefa Piłsudskiego, od 1935 r. Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn, który 30 i 31 października 1914 r. przebywał w naszym mieście ze swoim 1.Pułkiem Piechoty Legionów Polskich.

Niech dzień ten będzie czasem refleksji o roli armii w zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności granic Państwa Polskiego.

 

Dariusz Skiba

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

 

Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen

Przewodnicząca

Społecznej Rady Kultury Miasta i Gminy Bodzentyn