Powstanie Styczniowe 2013

Obchody 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Siekiernie i w Leśnej

              W bieżącym 2013 roku już po raz trzeci członkowie Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna zorganizowali obchody, tym razem upamiętniające 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Uroczystości rozpoczęły się 19 stycznia przed południem złożeniem wieńców i zapaleniem zniczy na Polanie Langiewicza w Lasach Siekierzyńskich i na mogile powstańców 1863 r. w Bodzentynie. Następnie uczestnicy obchodów  ubrani w powstańcze stroje zebrali się w Siekiernie-Podmieściu przed siedzibą Stowarzyszenia. W tym roku grupę rekonstrukcji historycznej Stowarzyszenia zasilili studenci z Koła Naukowego Grot Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego odbył się program artystyczny przygotowany przez studentów.  Odczytano Manifest Rządu Narodowego z 22 stycznia 1863 r. wzywający Polaków do walki o wolność z zaborcą rosyjskim.  Przedstawiono historię walk powstańczych w rejonie Bodzentyna i Świętego Krzyża. Recytowano wiersze i śpiewano  pieśni patriotyczne.

Potem zebrani pod narodowymi sztandarami i hasłami Bóg – Honor – Ojczyzna oraz Powstań Polsko skrusz kajdany wyruszyli do Leśnej, gdzie dołączyli do głównej kolumny XX Marszu Szlakiem Powstańców 1863 r. idącej z Szydłowca przez Suchedniów, Bodzentyn do Wąchocka. Następnie uczestniczyli w uroczystościach w Bodzentynie. W ich trakcie dr hab. Urszula Oettingen prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna otrzymała dyplom oraz Złotą Odznakę Kapituły Równość – Wolność – Niepodległość Tradycji Powstania 1863 r. za trud wniesiony na rzecz organizacji marszów Szlakiem Powstania Styczniowego 1863 r. na trasie Suchedniów-Bodzentyn.

Z inicjatywy radnego Andrzeja Dębickiego 150. rocznicę wybuchu powstania uczczono również w Leśnej. W trakcie zebrania wiejskiego w miejscowej szkole podstawowej mieszkańcy wysłuchali prelekcji Urszuli Oettingen na temat walk powstańczych w regionie świętokrzyskim oraz obejrzeli głośny film „Szwadron” pokazujący walkę żołnierzy rosyjskich z powstańcami. Pokaz tego filmu zapoczątkował realizację projektu: Poznajemy naszą historię – edukacja historyczna poprzez film, której pomysłodawcami byli  Radny Okręgu Leśna-Siekierno Andrzej Dębicki, Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna przy współudziale Dyrekcji szkoły w Leśnej. W ramach projektu planowana jest prezentacja filmów o tematyce historycznej w nawiązaniu do ważnych rocznic narodowych i wydarzeń z polskiej historii.

Następnego dnia przedstawiciele Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna wzięli udział w uroczystościach w Wąchocku, w trakcie których odsłonięto pomnik gen. Mariana Langiewicza.

Warto zaznaczyć, że w tym roku w role powstańców wcielili się: Bożena i Andrzej Dębiccy, Zofia Mendak, Barbara Wojtyna, Elżbieta Firlet, Urszula i Tomasz Słoka, Urszula i Mirosław Oettingen oraz studenci z Koła Naukowego Grot: Ewelina Ciszek, Edyta Wilk, Joanna Babiarz, Klaudia Jabłko, Piotr Pasisz, Grzegorz Smuga, Damian Piątek.

Dnia 23 stycznia odbyła się w Kielcach, w klasztorze Pallotynów na Karczówce, konferencja naukowa „Z dziejów powstania styczniowego w Kielcach i w regionie świętokrzyskim”, na której Urszula Oettingen wygłosiła referat: Powstanie styczniowe w literaturze pamiętnikarskiej żołnierzy Legionów Polskich.

 

Urszula Oettingen

Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna