Z Siekierna-Podmieścia na Sieradowską Górę – w 150 rocznicę urodzin Stefana Żeromskiego

Fot. Elżbieta Firlet, Urszula Oettingen